Złamanie zęba

Złamanie zęba to częściowe lub całkowite uszkodzenie wiązań jego naturalnej struktury. Może do niego dojść w wyniku żucia pokarmu, wypadku, zderzenia z jakimś obiektem czy uderzenia. Złamanie zęba to również częste zjawisko wśród osób, które używają swoich zębów w niewłaściwy sposób, to jest np. jako narzędzia do otwierania butelek. Prawdopodobieństwo złamania wzrasta w przypadku zębów z ubytkami próchniczymi lub wcześniej leczonych, które utraciły swoją pierwotną wytrzymałość. Złamanie zęba może być także wynikiem niewyleczonych pęknięć czy odprysków zębów. 

Złamanie zęba – leczenie

W przypadku złamania zęba należy odnaleźć jego ułamane fragmenty, umieścić je w pojemniczku z solą fizjologiczną lub mlekiem i jak najszybciej umówić się na wizytę do stomatologa. Ten, dokona jego reimplantacji (w przypadku wybitego w całości zęba stałego) bądź przyklei ułamane kawałki do zęba. Jeśli jest to niemożliwe, stomatolog dokona rekonstrukcji zęba. Metoda, którą wybierze uzależniona jest od rozległości uszkodzenia zęba i jego stanu. Małe ubytki uzupełnia się światłoutwardzalnym wypełnieniem kompozytowym bądź licówkami. W przypadku złamania całego zęba, w którym doszło do uszkodzenia miazgi, stomatolog po wykonaniu zdjęcia rtg zęba, przeprowadza leczenie kanałowe i umieszcza w zębie wkład koronowo-korzeniowy (tzw. sztyft) z włókna szklanego, który stabilizuje ząb i zapobiega ponownemu złamaniu. Następnie, na tak przygotowany ząb, zakłada się koronę porcelanową. Jeżeli ząb uległ złamaniu poniżej linii dziąsła i w rezultacie powstała luka w uzębieniu, należy koniecznie ją uzupełnić. Stomatolog może wówczas dokonać próby „wyciągnięcia” pozostałości zęba do góry i użyć go jako podbudowy do zabiegu protetycznego. Innym rozwiązaniem w tej sytuacji jest wszczepienie implantu, który zastąpi utracony korzeń zęba i osadzenie na nim korony bądź pełnoceramicznego mostu.