Zawiązek zęba

Zawiązek zęba to jeszcze niewyrżnięty ząb, znajdujący się w okresie rozwojowym. Zawiązki zębów mlecznych i stałych powstają w okresie życia płodowego dziecka.

  • Rozwój zawiązków zębów mlecznych rozpoczyna się już w 4 tygodniu życia płodowego. Zawiązki zębów mlecznych powstają z pierwotnej listewki zębowej około 7 tygodnia ciąży, a w 4 miesiącu życia płodowego rozpoczyna się ich mineralizacja. Zawiązki zębów mlecznych aż do czasu wyrzynania znajdują się w pozycji wargowej. Łącznie jest ich 20.
  • Zawiązki zębów stałych powstają w 6-8 miesiącu ciąży (czyli między 24 a 30 tygodniem życia płodu) z wtórnej listewki zębowej leżącej dojęzykowo. Mineralizacja części zawiązków zębów stałych (m. in. siekaczy czy kłów) odbywa się natomiast około 9 miesiąca życia płodowego. Uformowane zawiązki zębów stałych są umiejscowione od strony języka, w drugim rzędzie tuż za zębami mlecznymi. Pozostałe zawiązki zębów stałych rozwijają się już w okresie życia dziecka: na przykład drugie trzonowce około 9 miesiąca życia, a trzecie trzonowce (ósemki) dopiero około 4-5 roku życia dziecka.