Radiologia

Radiologia to dział medycyny zajmujący się badaniem ludzkiego ciała na podstawie obrazów uzyskanych podczas badań wykonywanych z wykorzystaniem promieniowania rentgenowskiego, pola magnetycznego i ultradźwięków. 

Rodzaje badań radiologicznych:

– rentgenografia- prześwietlenie stosowane w przypadku urazów oraz stanów chorobowych  układu kostno-stawowego;

– pantomogram- obrazuje kości szczęki i żuchwy, stawy skroniowo-żuchwowe oraz umieszczone w obu szczękach zęby i ich zawiązki;

– tomografia komputerowa – ukazuje dokładny obraz struktur kości i narządów;

– mammografia – badanie piersi, pozwalające wykryć nowotwór;

– densytometria – określa wytrzymałość kości;

– koronarografia- badanie tętnic;

– badanie ultrasonograficzne- określa stan narządów, wykrywa zmiany nowotworowe. Pozwala określić czy płód rozwija się prawidłowo w strukturach brzusznych matki.

Przeciwwskazania do wykonania badań radiologicznych:

– ciąża w przypadku rentgenografii, mammografii i rezonansu magnetycznego;

– rozrusznik serca w przypadku rezonansu magnetycznego;

– uszkodzenia kości, oparzenia, rany powierzchniowe, infekcje w przypadku badania ultrasonograficznego.