Oddychanie przez usta

Oddychanie przez usta, z którym często mamy do czynienia chociażby podczas uciążliwego kataru, to stan niepożądany, wiążący się na dłuższą metę z poważnymi konsekwencjami dla zdrowia, a nawet dla naszego wyglądu. Oddychanie przez usta, w przeciwieństwie do naturalnego oddychania przez nos, jest nieprawidłowym sposobem oddychania, który należy wyeliminować. 

Przyczyny oddychania przez usta:

 • infekcje górnych dróg oddechowych;
 • przewlekły stan zapalny jamy nosowo-gardłowej;
 • wady anatomiczne takie jak: skrzywiona przegroda nosowa, cofnięcie bądź opadnięcie żuchwy;
 • urazy nosa;
 • krótkie wędzidełko podjęzykowe;
 • przerost migdałka gardłowego lub podniebiennego;
 • alergie.

Konsekwencje oddychania przez usta:

W przypadku oddychania przez usta, Pacjent ma stale rozchylone usta, przez co znacznemu spadkowi ulega napięcie mięśni okrężnych ust. W tej sytuacji, żuchwa trwale obniża się i cofa, w efekcie czego Pacjent odchyla głowę do tyłu. Ponadto, język przyjmuje nieprawidłową, opadniętą pozycję (płasko na dnie jamy ustnej), co zwiększa nacisk policzków na zęby znajdujące się w szczęce i prowadząc do jej poprzecznego zwężenia oraz wysoko wysklepionego podniebienia. Wśród pozostałych, negatywnych skutków oddychania przez usta można wymienić:

 • nieprawidłowe kształtowanie się szczęki prowadzące do wad zgryzu takich jak zwężenie łuku zębowego, tyłozgryz czy wychylenie górnych siekaczy;
 • zmiana ogólnej budowy ciała przejawiająca się nieprawidłowym umiejscowieniem obręczy barkowej, szczęki, szyi i głowy;
 • zmiany w wyglądzie twarzy – staje się ona pociągła i płaska, opadają powieki i dolna warga, kości policzkowe stają się mniej wypukłe, nos zakrzywiony z wąską podstawą, a uśmiech dziąsłowy;
 • wady wymowy (seplenienie);
 • częste infekcje dróg oddechowych (powietrze dostające się do płuc ustami jest mniej oczyszczone i ogrzane);
 • chrapanie i bezdechy senne;
 • niedotlenienie krwi, a co za tym idzie bladość i osłabienie Dziecka, sucha skóra, zmęczenie, niechęć do wszelkich aktywności ruchowych, zaburzona przemiana materii;
 • próchnica i stany zapalne jamy ustnej w wyniku mniejszej ilości produkowanej śliny.

Leczenie:

Powinno skupiać się nie tylko na usuwaniu konsekwencji oddychania przez usta, ale przede wszystkim na eliminowaniu przyczyn. Leczenie obejmuje m. in.:

 • ćwiczenia oddechowe mające na celu naukę prawidłowego wzorca oddechowego;
 • zastosowanie specjalnych ruchomych aparatów ortodontycznych, których celem jest stymulacja wzrostu żuchwy i szczęki, prawidłowe ułożenie języka oraz zamykanie ust.