Mesiodens

Mesiodens to najczęściej występujący ząb nadliczbowy, przybierający na ogół stożkowy kształt. Przeważnie wyrasta pomiędzy jedynkami górnymi, rzadziej – dolnymi. Anomalia ta zaliczana jest do  zaburzeń rozwojowych polegających na obecności dodatkowych zębów (tzw. hiperdoncji) i stanowi 21,1-67% jej przypadków. 

Mesiodens występuje dwukrotnie częściej u mężczyzn niż u kobiet, przy czym pojawia się trochę rzadziej w uzębieniu mlecznym (0,3-0,8% dzieci), niż w stałym (0,1-3,8% dorosłych). W nieco rzadszych przypadkach, w jamie ustnej pacjenta może wyrzynać się więcej niż jeden ząb nadliczbowy. Zdarzają się również sytuacje, że mesiodens wyrasta do góry nogami, tzn. koroną w stronę podniebienia lub jamy nosowej, bądź występuje jako ząb zatrzymany. Zawsze jednak, swoją budową i wyglądem, przypomina normalny ząb ludzki. 

Zaburzenia spowodowane mesiodensami

Mesiodens może powodować szereg problemów w jamie ustnej. Korzenie zębów znajdujących się w jego bezpośrednim otoczeniu mogą ulec resorpcji oraz odkształcić swoją ścieżkę wyrzynania, tym samym sprawiając, że zęby wyrastają krzywo lub w nieprawidłowych miejscach (tzw. stłoczenia). Ząb nadliczbowy może również znacznie opóźnić wyrzynanie się zęba stałego bądź całkowicie je zablokować. Ponadto, mesiodens może powodować powstanie diastemy, a więc charakterystycznej przerwy między górnymi jedynkami.

Leczenie mesiodensów

W przypadku mesiodensów przeprowadza się leczenie chirurgiczno-ortodontyczne. Ząb nadliczbowy zawsze usuwa się, a następnie wdraża się odpowiednie leczenie ortodontyczne. Jeżeli wada zgryzu jest bardzo poważna, rozpoczyna się je jeszcze przed ekstrakcją. Leczenie ortodontyczne odbywa się za pomocą aparatu ruchomego bądź stałego, najczęściej jednak, w przypadku pacjentów z uzębieniem mieszanym, stosuje się tzw. górną płytkę Schwarza. Ta, poszerza łuki zębowe do prawidłowych rozmiarów oraz poprawia stan uzębienia dziecka. Warto również dodać, że jeśli po usunięciu mesiodensa prawidłowo wyrżnął się ząb stały, leczenie ortodontyczne nie jest w ogóle konieczne.