Higiena jamy ustnej

Higiena jamy ustnej to działania, których efektem są: czyste i niezawierające resztek pokarmowych zęby, zdrowe, różowe dziąsła niebolące i niekrwawiące podczas szczotkowania lub nitkowania oraz świeży oddech. Podstawą utrzymania prawidłowej higieny jamy ustnej jest dwukrotne w ciągu dnia szczotkowanie zębów pastą z odpowiednią dla wieku zawartością fluoru, oraz nitkowanie zębów.

Pasty do zębów

Podstawą higieny jamy ustnej jest mycie zębów pastą do zębów. Jest to preparat ułatwiający i skracający czas szczotkowania, który zawiera środki ścierne usuwające naloty, polerujące zęby i wypełnienia. Środek stosowany w pastach do zębów to na ogół laurylowy siarczan sodu, który  rozpuszcza usuniętą z zęba płytkę. Do past dodawane są również środki smakowe pomagające utrzymać świeży oddech. Przeciwko nadwrażliwości do past dodaje się hydroksyapatyty. Dzięki zawartości fluoru, pasty do zębów mają działanie przeciwpróchnicowe. 

Techniki szczotkowania zębów szczoteczką manualną:

  1. Najczęściej polecaną przez nas metodą szczotkowania jest metoda Roll. Metodę Roll zamiennie nazywamy metodą wymiatającą. Polega ona na ułożeniu szczoteczki pod kątem 45o do zęba. Włosie szczoteczki należy skierować w kierunku wierzchołka korzenia zęba. Ruchy wymiatające należy wykonać od strony przedsionka jamy ustnej, jak i jamy ustnej właściwej. Wykonujemy po minimum 5 powtórzeń na każdą powierzchnię zęba. Powierzchnie żujące zębów przedtrzonowych oraz trzonowych szorujemy. Na koniec czyścimy język. Metodę tę zalecamy szczególnie u pacjentów posiadających lekkie stany zapalne dziąseł.
  2. Metoda Bassa charakteryzuje się ułożeniem szczoteczki pod kątem 45o z włosiem umieszczonym częściowo w kieszonce dziąsłowej. Podczas szczotkowania należy wykonać ruchy wibrujące od strony przedsionka jamy ustnej, jak i jamy ustnej właściwej. Po minimum 5 powtórzeń na  każdą powierzchnię zęba. Modyfikacja tej metody polega na zakończeniu drgań ruchem wymiatającym w kierunku brzegu siecznego zęba. Powierzchnie żujące zębów przedtrzonowych i trzonowych szorujemy. Na koniec czyścimy język. 
  3. Metoda Fonessa wymaga ułożenia szczoteczki pod kątem 90o do długiej osi zębów. Należy wykonywać ruchy okrężne przy zwartych łukach zębowych w przedsionku jamy ustnej, oraz przy rozwartych łukach zębowych w jamie ustnej właściwej. Powierzchnie żujące zębów przedtrzonowych i trzonowych szorujemy. Na koniec czyścimy język. Metoda zalecana u dzieci. 
  4. Metoda Chartersa polega na ułożeniu szczoteczki poziomo pod kątem 45o. Włosie szczoteczki należy skierować w stronę powierzchni żującej lub brzegu siecznego. Szczoteczka częściowo powinna znajdować się na dziąśle. Należy wykonać minimum 5 powtórzeń ruchów drgająco-okrężnych na każdej powierzchni zębowej. Powierzchnie żujące zębów przedtrzonowych i trzonowych szorujemy. Na koniec czyścimy język.

Technika szczotkowania zębów szczotką elektryczną:

Szczoteczki elektryczne wykonują za nas całą pracę za sprawą ruchów oscylacyjno-pulsacyjno-rotacyjnych. Główkę szczoteczki należy przyłożyć do każdej powierzchni każdego zęba na minimum 5 sekund. Na koniec czyścimy język na włączonej lub wyłączonej szczoteczce. 

Technika szczotkowania zębów szczotką soniczną:

Szczoteczka soniczna wykona za nas pracę  dzięki połączeniu drgań o wysokiej częstotliwości i ruchów włókna. Końcówkę szczoteczki należy ustawić w kierunku brzegu dziąsłowego pod niewielkim kątem. Podczas szczotkowania można poruszać delikatnie szczoteczką w przód i tył. Szczoteczkę należy przyłożyć do każdej powierzchni każdego zęba na minimum 5 sekund. Na koniec czyścimy język na włączonej lub wyłączonej szczoteczce. 

Środki uzupełniające codzienną higienę: 

– płukanki;

– szczoteczki międzyzębowe;

– irygatory.