Endometr 

Endometr jest urządzeniem, które służy do pomiaru długości kanału zęba. Składa się z wyświetlacza, sygnalizatora dźwiękowego, elektrody czynnej i elektrody biernej. Ułatwia przeprowadzenie leczenia endodontycznego i zmniejsza ryzyko jego niepowodzenia. To, najczęściej jest wynikiem pozostawienia resztek zainfekowanej miazgi, przepchnięcia materiału przez otwór zęba lub perforacji zęba.

Endometr – działanie: 

  • Elektroda czynna jest montowana na pilniku endodontycznym podczas jego wprowadzania do kanału zęba. Po dotarciu pilnika do otworu fizjologicznego zęba włącza się sygnał dźwiękowy, a na ekranie ukazuje się informacja na jakiej głębokości znajduje się pilnik. 

  • Elektroda bierna w kształcie haczyka zawieszona jest na wardze pacjenta.

  • Niektóre endometry mają funkcje urządzenia, które umożliwia sprawdzenie żywotności miazgi. 

Zalety endometru:

  • zabieg przy użyciu endometru nie jest uciążliwy dla pacjenta;

  • użycie endometru nie powoduje dolegliwości bólowych;

  • możliwość wielokrotnego powtórzenia pomiaru;

  • precyzyjność pomiaru;

  • możliwość wykonywania u kobiet w ciąży;

  • pomiar nie jest czasochłonny.