Diastema

Diastema- naukowa nazwa pustej przestrzeni pomiędzy górnymi jedynkami.

Rodzaje diastemy

Diastema prawdziwa- jej powstanie generuje przerost wędzidełka wargi górnej.

Diastema rzekoma powstaje gdy:

  • siekacze boczne są zmniejszone lub nie ma ich wcale
  • w jamie ustnej pojawia się dodatkowy ząb nazywany mesiodensem 
  • w okresie fizjologicznej wymiany uzębienia siekacze boczne jeszcze się nie wyrżnęły
  • pacjent cierpi na hipodoncję czyli wrodzony brak zawiązków zębowych 

Leczenie diastemy

Diastemy większe niż 2 mm kwalifikuję się jako wadę zgryzu. Leczenie ortodontyczne diastemy zależy od ustawienia siekaczy względem siebie. Na podstawie ułożenia siekaczy ortodonta dobiera najlepszą metodę leczenia. Jeśli do czynienia mamy z diastemą prawdziwą leczenie rozpoczyna się od podcięcia przerośniętego wędzidełka wargi górnej. Jeżeli przyczyną wystąpienia diastemy jest dodatkowy ząb, który pojawił się w jamie ustnej przed rozpoczęciem leczenia należy go usunąć. Natomiast jeśli przyczyną powstania diastemy jest hipodoncja konieczne będzie zastosowanie uzupełnień protetycznych. 

Estetyka

Jeśli wielkość diastemy nie przekracza 2 mm, mówimy o leczeniu estetycznym. W celu poprawy komfortu pacjenta diastemy są maskowane za pomocą licówek porcelanowych lub wypełnień kompozytowych. 

Menu