Cefalometria

Cefalometria należy do rodzaju badań obrazowych. Znajduję zastosowanie głownie w ortodoncji (diagnostyce wad zgryzu, planowaniu leczenia, kontrolowaniu leczenia oraz obserwacji uzyskanych efektów). Zdjęcie cefalometryczne obrazuje czaszkę, tkanki twarde i miękkie twarzy, podniebienie twarde oraz zatoki przynosowe. Na podstawie zdjęć cefalometrycznych można ustalić stopień wzrostu kostnego oraz anatomiczne przyczyny wady zgryzu. Ortodonci dzięki zdjęciom cefalometrycznym mogą dokonać pomiarów, które są niezbędne w opracowaniu planu leczenia ortodontycznego. Zdjęcia wykonywane są najczęściej w projekcji bocznej.

Do tworzenia zdjęć cefalometrycznych wykorzystywana jest niewielka ilość promieniowania, która nie jest w stanie zaszkodzić ludzkiemu zdrowiu. Głowa pacjenta zostaje unieruchomiona przy użyciu uchwytów na nos i uszy. Przy użyciu standardowych aparatów rentgenowskich proces tworzenia zdjęcia trwa do 12 sekund.

Menu