1. Strona główna
  2. Słowniczek
  3. CBCT

CBCT

CBCT to skrót od angielskiego terminu „Cone-Beam Computed Tomography”, w języku polskim oznaczające tomografię stożkową bądź tomografię wiązki stożkowej. Badanie to stanowi szybszą i bezpieczniejszą, bowiem emitującą mniejszą dawkę promieniowania, odmianę tomografii komputerowej (TK). CBCT pozwala uzyskać bardzo dokładne, trójwymiarowe obrazy anatomiczne.

Zastosowanie tomografii CBCT

Tomografia stożkowa znajduje swoje zastosowanie w stomatologii, laryngologii i ortopedii. W przypadku tej pierwszej dziedziny, CBCT stosowane jest w:

  • implantologii w celu dokładnego określenia szerokości i wysokości wyrostka zębodołowego przed planowym wszczepieniem implantu;

  • trudnych przypadkach chirurgicznych takich, jak położenie zęba zatrzymanego tuż przy kanale nerwu zębodołowego dolnego;

  • endodoncji w celu odnalezienia dodatkowych kanałów zęba oraz złamań, perforacji czy pęknięć;

  • ortodoncji w celu diagnostyki wad zgryzu;

  • ortognatyce w celu diagnostyki wad szczękowo-twarzowych;

  • periodontologii w celu diagnostyki chorób przyzębia;

  • chorobach stawu skroniowo-żuchwowego;

  • sterowanej regeneracji kości i w celu oceny ubytków kostnych w żuchwie i szczęce.

Przebieg badania CBCT

Badanie CBCT nie wymaga specjalnych przygotowań. Tuż przed nim, pacjent musi zdjąć zegarek, biżuterię, okulary oraz ewentualną ruchomą protezę zębową czy aparat ortodontyczny. Następnie, pacjent zakłada fartuch ochronny i przez kilka sekund, dopóki aparat nie obróci się o 360 stopni, pozostaje w bezruchu. Badanie to wykonuje się w pozycji siedzącej lub stojącej.

Zalety tomografii stożkowej

CBCT bardzo dokładnie obrazuje struktury miękkie (nerwy, naczynia), twarde (kości, zęby) oraz współzależność ich położenia. W przypadku standardowych zdjęć rtg płaszczyzny te są na siebie nałożone, co uniemożliwia dokładną diagnostykę i zaplanowanie dalszego leczenia.

Kolejną zaletą tomografii wiązki stożkowej jest bezpieczeństwo, bowiem badanie to pozwala uzyskać bardzo niskie dawki promieniowania (10 razy mniejsze niż w przypadku tomografii konwencjonalnej). Jest również bardzo komfortowe dla samego pacjenta, bo nie wymaga umieszczania niewygodnych i twardych pozycjonerów w jamie ustnej.

Co też ważne, pojedyncze zdjęcie CBCT zastępuje nawet kilkanaście zdjęć rentgenowskich, które standardowo wykonywane by były oddzielnie. Jest zatem rozwiązaniem znacznie tańszym niż dokonywanie pojedynczych zdjęć panoramicznych, cefalometrycznych, zgryzowych, stawu skroniowo-żuchwowego i w końcu wewnątrzustnych zdjęć zębowych.