Regulamin

Zasady ogólne

Jesteśmy gabinetem wyjątkowym. Leczymy wyłącznie dzieci.
Nie mamy możliwości przyjęcia dorosłego pacjenta.
Leczymy dzieci, których rodzice współpracują z nami w zakresie higieny jamy ustnej, odpowiedniej diety i przychodzenia na wizyty kontrolne w zaleconych przez lekarza terminach.

W naszym gabinecie nie okłamujemy dzieci, nie obiecujemy im rzeczy niemożliwych i nie straszymy ich. Oczekujemy takiej samej postawy od rodziców/opiekunów. To bardzo ułatwia nam przeprowadzenie leczenia i budowania dobrych relacji z małymi Pacjentami.

O zakresie leczenia i wyborze metody decyduje wyłącznie Lekarz Dentysta.

Umawianie pacjentów na wizytę

Przyjmujemy pacjentów po wcześniejszym, telefonicznym lub osobistym umówieniu terminu wizyty. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach rejestracja może odmówić umówienia Pacjenta na wizytę, jak również Lekarz może odmówić przyjęcia Pacjenta, jeśli nie ma u niego bezpośredniego zagrożenia życia.

Potwierdzanie wizyt

Każdą wizytę potwierdzamy dzień wcześniej poprzez kontakt telefoniczny Rejestracji bądź wiadomość SMS.  W przypadku braku kontaktu z rodzicem/opiekunem Pacjenta wizyta, jak i ew. następne zaplanowane będą anulowane. Jeśli Pacjent nie zgłosi się na wizytę, mimo wcześniejszego potwierdzenia jej, to każdy kolejny umówiony termin zostaje anulowany.

Prosimy o poinformowanie Rejestracji o każdej zmianie numeru kontaktowego i adresu email.

System płatności

Odpłatność za świadczone usługi następuje po każdej wizycie zgodnie z obowiązującym cennikiem. Ceny poglądowe świadczeń znajdują się na naszej stronie internetowej  https://ziombki.pl/cennik oraz są dostępne w  gabinecie. Akceptujemy następujące formy płatności:  karta płatnicza, gotówka.

Przed rozpoczęciem zaplanowanego leczenia ortodontycznego pobierany jest zadatek w wysokości co najmniej 50% wartości pracy ortodontycznej.

Odwoływanie wizyt

Obowiązkiem rodzica/opiekuna Pacjenta jest powiadomienie Rejestracji o rezygnacji z umówionej wizyty minimum 24 godziny przed terminem wizyty. Dzięki temu, inny Pacjent z listy rezerwowej lub z bólem /po urazie będzie mógł skorzystać z tego terminu.

Spóźnienia na wizytę powyżej 10 minut są traktowane jako rezygnacja z wizyty.

Zadatek

Gabinet zastrzega sobie prawo pobierania zadatku w przypadku pacjentów, którzy co najmniej 2 razy nie stawili się na wcześniej umówionej i potwierdzonej wizycie, jak również w przypadku kiedy odwołali ją później niż na 24 godziny przed jej terminem.

O zadatku i jego kwocie klient zostanie poinformowany przed umówieniem wizyty.

Zadatek przepada w sytuacji :
-nie pojawienia się na umówionej wizycie,
-odwołania wizyty w dniu w którym powinna się odbyć,
-odwołania wizyty po godz. 14:00 dnia poprzedzającego wizytę.
Jeśli wizyta się odbędzie – zostanie on uwzględniony w rozliczeniu końcowym wizyty.

Kolejność przyjmowania pacjentów

Osoby zapisane na wizytę mają bezwzględne pierwszeństwo. Pacjenci z bólem/urazem będą przyjmowani w chwili, gdy powstanie rezerwa czasu na przeprowadzenie wizyty, co czasami wiąże się z oczekiwaniem w poczekalni. 

Szanujemy czas naszych Pacjentów i staramy się nie dopuszczać do opóźnień w ich przyjmowaniu. Niestety, czasami występują nieprzewidziane sytuacje i niektóre zabiegi się przedłużają. Może się więc zdarzyć opóźnienie, za co z góry przepraszamy .

Przebieg wizyty

Dokładamy wszelkich starań aby leczyć dzieci w komfortowy sposób. Wizyta adaptacyjna to nasz wypróbowany sposób na przyzwyczajenie dziecka do gabinetu stomatologicznego i zminimalizowanie stresu w czasie wizyt. Wizyta adaptacyjna trwa 30 minut i jest obowiązkowa dla nowych pacjentów naszego gabinetu. Na tej wizycie lekarz przeprowadza także szczegółowy wywiad medyczny z rodzicami/opiekunami.

W trakcie każdej innej wizyty w gabinecie dentystycznym może przebywać z dzieckiem wyłącznie jeden rodzic lub opiekun. Aby nie utrudniać leczenia rodzic /opiekun proszony jest o zajęcie w gabinecie miejsca wskazanego przez personel gabinetu. Ze względu na przepisy sanitarne prosimy nie wnosić do gabinetu napojów i pożywienia a także odzieży wierzchniej i wózków dziecięcych.

Sedacja

Gaz rozweselający czyli sedacja podtlenkiem azotu jest często stosowana w trakcie leczenia. Na 2,5 godziny przed zaplanowanym zabiegiem nie wolno w żadnym razie podawać dziecku jakichkolwiek napojów ani pożywienia. Jest to warunek niezbędny do przeprowadzenia sedacji. Zostajecie Państwo o tym poinformowani podczas pierwszej wizyty w naszym gabinecie. Jeżeli dziecko jadło lub piło w okresie 2,5 godzin poprzedzającym sedację zabieg musi zostać odwołany. W takim wypadku opłata za odwołanie wizyty ( za zarezerwowany czas lekarza i asystentki) wynosi 100,00 PLN za każde 30 minut. 

Zasada czasowego odstąpienia od leczenia.

W znacznej większości udaje się nam nawiązać współpracę z dziećmi i przeprowadzić konieczne leczenie. Jednak nie we wszystkich sytuacjach. W przypadku dzieci niewspółpracujących przeprowadzimy 3 płatne wizyty: jedną wizytę adaptacyjną i maksymalnie dwie wizyty przeznaczone na przeprowadzenie zabiegów leczniczych. Jeśli w tym czasie nie uda się przeprowadzić skutecznie leczenia, to dla dobra dziecka po trzeciej wizycie odstąpimy czasowo od terapii i zaproponujemy inne metody (np znieczulenie ogólne, współpraca z psychologiem rodzinnym).

Rękojmia

Wypełnienia w mlecznych zębach objęte są 6 miesięczną rękojmią utrzymania plomby. Dotyczy to wyłącznie dzieci współpracujących z trakcie leczenia. W razie braku współpracy ze strony dziecka Lekarz Dentysta zawsze odnotowuje ten fakt w karcie pacjenta. W stałych zębach wypełnienia kompozytowe objęte są 2-letnią gwarancją. Warunkiem utrzymania rękojmi są badania kontrolne i higienizacje w zaleconych przez lekarza terminach. Reklamacja nie jest uwzględniana w przypadku gdy Pacjent nie stosuje się do zaleceń lekarza dotyczących diety i higieny jamy ustnej. Rękojmia nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych aparatów ortodontycznych.

Odpowiedzialność

Rodzice/opiekunowie są odpowiedzialni za swoje dzieci w poczekalni, aby ich zabawa nie zakłócała normalnej pracy gabinetu.

Nie odpowiadamy za wartościowe rzeczy Pacjentów pozostawione w poczekalni. Nasz personel skupia się na udzielaniu świadczeń zdrowotnych. W związku z tym prosimy nie pozostawiać  przedmiotów wartościowych w kieszeniach kurtek i płaszczy.